ایرونی

ایران قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است

مهلت اخذ رای در تهران برای آخرین بار و تا ساعت ۲۴ تمدید شد روزانه ۵ هزار زائر ایران به عتبات عالیات می‌روند انتقال شش زندانی ایرانی از ارمنستان به کشور عدم حضور سیدحسن...

جو بایدن: ترامپ ارزش‌های آمریکا را نابود می‌کند

روزانه شش هزار زائر در نوروز به عتبات می‌روند

منبع: ایرونی

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com