روزانه شش هزار زائر در نوروز به عتبات می‌روند

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۲۱
روزانه شش هزار زائر در نوروز به عتبات می‌روند
مهلت اخذ رای در تهران برای آخرین بار و تا ساعت ۲۴ تمدید شد روزانه ۵ هزار زائر ایران به عتبات عالیات می‌روند انتقال شش زندانی ایرانی از ارمنستان به کشور عدم حضور سیدحسن...
روزانه شش هزار زائر در نوروز به عتبات می‌روند

خوش آمدید

بستن