عکس | وزیر جوان دولت در لباس لُری!

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۳۰
عکس | وزیر جوان دولت در لباس لُری!
4 روز پیش ... در تصویر زیر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات را با لباس لری در کنار استاندار خوزستان در اندیمشک مشاهده می کنید.
4 روز پیش ... در تصویر زیر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات را با لباس لری در کنار استاندار خوزستان در اندیمشک مشاهده می کنید.
4 روز پیش ... در تصویر زیر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات را با لباس لری در کنار استاندار خوزستان در اندیمشک مشاهده می کنید.
4 روز پیش ... عکس/ وزیر جوان در لباس لُری! : اهدا لباس محلی لری به وزیر ارتباطات و استاندار خوزستان در بخش الوار گرمسیری اندیمشک. شبکه اطلاع رسانی راه دانا.
4 روز پیش ... اهدا لباس محلی لری به وزیر ارتباطات و استاندار خوزستان در بخش الوار گرمسیری اندیمشک.

خوش آمدید

بستن