می خواستم لاغریم رو درمان کنم دو مشکل جدید پیدا کردم

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۰۹
می خواستم لاغریم رو درمان کنم دو مشکل جدید پیدا کردم
 می خواستم لاغریم رو درمان کنم دو مشکل جدید پیدا کردم :: خانواده برتر
می خواستم لاغریم رو درمان کنم دو مشکل جدید پیدا کردم - (۱۸ بازدید )
کنم دو مشکل جدید پیدا کردم - (۲ بازدید ) رفتار مادرم و خالم با من عادیه یا غیر عادی ؟ - (۲۱۴۶ بازدید ) چه زمینه ای سرمایه گذاری کنم ؟ - (۴۵۴ بازدید ) همفکری دخترانی که...
اونجا دخترهایی که این مشکل دارن جمع میشدن تا در کنار هم بتونن این تنهایی رو پرکنن شاید هم فرصتی بشه برای ازدواج  من همه کاری کردم تو اجتماع بودم فعالیت داشتم به لحاظ...

خوش آمدید

بستن