ایرونی
پکیج کنترل موبایل و تبلت از راه دور

پکیج کنترل موبایل و تبلت از راه دور

این پکیج یک بسته نرم افزاری موبایل با نصب بسیار آسان است که با نصب آن روی تلفن همراه فرزندانتان به شما این امکان را می دهد تا از راه دور تحت نظر بگیرید و از دغدغه های فکری و یا آشفتگی های روحی روانی رهایی یابید و با استفاده از قابلیت کنترل از راه دور گوشی تلفن همراه مراقب آن ها باشید تا از آسیب های احتمالی پیشگیری به عمل آورید.

جزییات بیشتر

معنی واژهٔ اقصاء در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.

معنی سفر | لغت‌نامه دهخدا

معنی واژهٔ سفر در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.
مسافرت. [ م ُ ف َ رَ ] (ع اِمص ) مسافرة.سفر. سفار. سفرکردگی و بیرون شدگی از خانه و وطن خودموقتاً به جایی دیگر که پس از چند زمانی بازگردد و مراجعت کند. ... [sacred travel, metaphysical tourism] [گردشگری و جهانگردی] نوعی موضوع گردی که در آن امکان دیدار از مراکز مهم معنوی جهان را برای مؤمنان سنتی، عمدتاً خانم های میان سال، فراهم می کنند.

معنی سفر کردن | لغت‌نامه دهخدا

معنی واژهٔ سفر کردن در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.
سفر کردن. [ س َ ف َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) از مقر خود بمحل دیگر رفتن. مسافرت کردن. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ) : نوروز ازاین وطن سفری کرد چون ملک آری سفر کنند ملوک بزرگوار. منوچهری. گفتم او را بگوی چون رستی زین سفر کردن به رنج و به بیم. ناصرخسرو. بشر حافی گفت : ای قرایان سفر کنید تا پاک شوید که آب یک جای ماند بگردد.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ایرونی

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com