ایرونی

لزوم اتصال استان فارس به آبهای خلیج فارس | ستاره

27 مارس 2018 ... وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انتقال آب از خلیجفارس به استان فارس اقدام بزرگی است، گفت: باید دولت از این طرح حمایت کند چرا که ...

سخنی در خصوص لزوم اتصال استان فارس به آبهای خلیج فارس نزدهام

27 مارس 2018 ... علی ربیعی امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان تنگستان استان بوشهر اظهار داشت: سخنی در خصوص لزوم اتصال استان فارس ...

لزوم اتصال استان فارس به آب های خلیج فارس - تی نیوز

وزیر کار تاکید کرد لزوم اتصال استان فارس به آبهای خلیج فارس

26 مارس 2018 ... وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انتقال آب از خلیجفارس به استان فارس اقدام بزرگی است، گفت: باید دولت از این طرح حمایت کند چرا که ...

Зображення для запиту لزوم+اتصال+استان+فارس+به+آبهای+خلیج+فارس

26 مارس 2018 ... وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس اقدام بزرگی است، گفت: باید دولت از این طرح حمایت کند چرا که ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ایرونی

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com