لزوم اتصال استان فارس به آب‌های خلیج فارس

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۳۳
لزوم اتصال استان فارس به آب‌های خلیج فارس
27 مارس 2018 ... وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انتقال آب از خلیجفارس به استان فارس اقدام بزرگی است، گفت: باید دولت از این طرح حمایت کند چرا که ...
27 مارس 2018 ... علی ربیعی امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان تنگستان استان بوشهر اظهار داشت: سخنی در خصوص لزوم اتصال استان فارس ...
26 مارس 2018 ... وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انتقال آب از خلیجفارس به استان فارس اقدام بزرگی است، گفت: باید دولت از این طرح حمایت کند چرا که ...
26 مارس 2018 ... وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس اقدام بزرگی است، گفت: باید دولت از این طرح حمایت کند چرا که ...

خوش آمدید

بستن