افشای نقش آلمان در کشتار ارامنه

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۲۸
افشای نقش آلمان در کشتار ارامنه
5 آوريل 2018 ... ساعت24-صدا و سيما نوشت: سلاح هاي استفاده شده از سوي امپراتوري عثماني براي کشتار ارامنه در زمان جنگ جهاني اول از سوي آلمان تامين شده بود.
7 آوريل 2018 ... سلاح های استفاده شده از سوی امپراتوری عثمانی برای کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی اول از سوی آلمان تامین شده بو.
7 آوريل 2018 ... گزارشی که اخیراً در آلمان منتشر شده است؛ از نقش آلمان در کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول پرده بر می دارد.
7 آوريل 2018 ... ساعت24-صدا و سیما نوشت: سلاح های استفاده شده از سوی امپراتوری عثمانی برای کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی اول از سوی آلمان تامین شده بود.
7 آوريل 2018 ... خبرگزاری صدا و سیما نوشت: سلاح های استفاده شده از سوی امپراتوری عثمانی برای کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی اول از سوی آلمان تامین شده بود.

خوش آمدید

بستن