ایرونی

عمرتلفشدهایکهدرموردشسوالخواهدشد - لیست مراحل بازی جدولانه

عمرتلفشدهایکهدرموردشسوالخواهدشد. مُهرِ سعادت توست ساعت یعنی لحظه.! امام علی(ع): المرءُ ابنُ اسّاعة. امیر مؤمنان(ع): عُمرِ تو، کشتنِ وقت کشتنِ هزینه نیست.!! وقتم برام مهمّه !من یه رُبع در خدمت شما هستم؛ میگن خودشو میگیره،. اگه برای هر دقیقه یه دلار در نظر بگیریم، آن را در راه طاعت پروردگار مصرف کرده باشی !! ادامه..ir' target='_blank'> و ...

عمرتلفشدهایکهدرموردشسوالخواهدشد - لیست مراحل بازی جدولانه

21 آوريل 2018 ... عمرتلفشدهایکهدرموردشسوالخواهدشد. بذار بگن . ادامه مطلب. ، کشتنِ وقت کشتنِ هزینه نیست،. اگه برای هر دقیقه یه دلار در نظر بگیریم، خودکُشیه .ir' ...

آخرین خبرهای قصص در تلگرام | تلگرام آنلاین - TeleYa

#عمرتلفشدهایکهدرموردشسوالخواهدشد اگه برای هر دقیقه یه دلار در نظر بگیریم، کشتنِ وقت کشتنِ هزینه نیست، خودکُشیه ..!! وقتم برام مهمّه !من یه رُبع در خدمت شما هستم؛ ...

عمرتلفشدهایکهدرموردشسوالخواهدشد

عمرتلفشدهایکهدرموردشسوالخواهدشد. اگه برای هر دقیقه یه دلار در نظر بگیریم، کشتنِ وقت کشتنِ هزینه نیست، خودکُشیه ..!! وقتم برام مهمّه !من یه رُبع در خدمت شما هستم؛ ...

عمرتلفشدهایکهدرموردشسوالخواهدشد :: تلنگر

عمرتلفشدهایکهدرموردشسوالخواهدشد. امیر مؤمنان(ع): اغتنم الفرصة قبل أن تکونَ غصّة. فرصت یعنی همون چیزی که داری؛ ما چیزی تحتِ عنوانِ شانس نداریم. شانس مالِ سکولارها ...

منبع: ایرونی

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com