50 سال عبادت کردید،یک روز هم فکر کنید

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۱۳
50 سال عبادت کردید،یک روز هم فکر کنید
14 ا کتبر 2013 ... امام خمینی: 'این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید،پنجاه سال عبادت کردید، خدا قبول کند ،یک روز هم یکی از این وصیت نامه ها رو بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنید'
29 نوامبر 2010 ... و چه زیبا فرمود آن امام جمارانی که « این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند را مطالعه کنید، پنجاه سال عبادت کردید. خدا قبول کند، یک روز هم یکی از این وصیت نامه ها را بگیرید مطالعه کنید و تفکر کنید. از این ها قدری تعلیم و تعلم پیدا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. 25 محرم 1402 - سوسنگرد. ولئن قتلتم فی سبیل ...
15 ا کتبر 2013 ... 'این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید،پنجاه سال عبادت کردید، خدا قبول کند. یک روز هم یکی از این وصیت نامه ها رو بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنید'. روشنفکرانی که با ارائه تئوری های نوین سعی در خودنمایی و نمایش جدیدی از دین و انقلاب دارند را به خواندن فقراتی از وصیتنامه شهدا توصیه می کنیم.
11 فوریه 2014 ... امام خمینی(ره):. این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید، پنجاه سال عبادت کردید و خدا قبول کند ،یک روز هم یکی از این وصیت نامه ها رو بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنید. یک جرعه عشق (وصیت نامه شهدا(. با اشتراک این سرویس روزانه یک پیامک شامل منتخبی از سخنان و نکته های اخلاقی و وصیت نامه شهدای ...
7 آگوست 2017 ... امام خمینی (ره) : این وصیت نامه هایی که این عزیزان (شهدا) می نویسند مطالعه کنید، پنجاه سال عبادت کردید و خدا قبول کند ،یک روز هم یکی از این وصیت نامه ها رو بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنید.
من در حالات همه‌تان مطالعه کردم و می‌کنم و نمی‌خواهم که منتهی بشود آن رأیی که من دارم به اینکه شما - خدای نخواسته - دیگر در فکر اسلام نیستید، و همه فکر خود هستید. مگر من و شما چند سال دیگر هستیم؟ ... پنجاه سال عبادت کردید، و خدا قبول کند، یک روز هم یکی از این وصیتنامه‌ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید. این جوانهای ما که علیل شدند ...
24 فوریه 2018 ... روزگاری رهبر کبیر انقلاب اسلامی(ره) در مورد وصیت نامه شهدا می‌فرمود: «این وصیت‌نامه‌هایى که این عزیزان می‌نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید، و خدا قبول کند، یک روز هم یکى از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.» چند سال پیش بود که رهبر معظم انقلاب هم در یکی از دیدارهای رسمی‌شان به خواندن ...

خوش آمدید

بستن