ایرونی

دو ستاره تیم ملی فوتبال ایران، یک شهربازی رویایی اتریش را بهم ریختند؛ تونل وحشت و بازی هایی که اشک خداداد عزیزی را درآوردند: فقط حالت تهوع دارم گزارش اختصاصی شبکه تی وی پلاس از شهر وین

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۳۱
دو ستاره تیم ملی فوتبال ایران، یک شهربازی رویایی اتریش را بهم ریختند؛ تونل وحشت و بازی هایی که اشک خداداد عزیزی را درآوردند: فقط حالت تهوع دارم گزارش اختصاصی شبکه تی وی پلاس از شهر وین
16. Juni 2016 - 18 Min.A H M A D تونل وحشت و بازی هایی که اشک خداداد عزیزی را درآوردند: فقط حالت تهوعدارم/گزارش اختصاصی شبکه تی وی پلاس از شهر وین ...
16. Juni 2016 - 18 Min. - Hochgeladen von تی وی پلاسدو ستاره تیم ملی فوتبال ایران، یک شهربازی رویایی اتریش را بهم ریختند؛ تونلوحشت و بازی هایی که اشک خداداد عزیزی را درآوردند: فقط حالت ...
15. Juni 2016خداداد عزیزی و مهدی هاشمی نسب دو یار جدا نشدنی که همیشه کنار هم زندگی جذابی دارند،این بار هم در کشور اتریش همس . ... را بهم ریختند؛ تونل وحشت ...
گزارش ویژه و اختصاصی شبکه تی وی پلاس از حضور این دو ستاره در شهر بازی وین ... ریختند؛ تونل وحشت و بازی هایی که اشک خداداد عزیزی را درآوردند: فقط حالت تهوع ...

خوش آمدید

بستن