ریسک برای موفقیت در استارت آپ

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۲۱
ریسک برای موفقیت در استارت آپ
11 نوامبر 2017 ... اقتصاد ایرانی: استارت آپ ها بحث جذاب کسب وکارهای امروز را تشکیل می دهند. ... به گزارش دنیای اقتصاد، سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها با مفهوم ریسک عجین ... گذار روی سبدی از استارت آپ ها سرمایه گذاری می کند و موفقیت یک یا دو ...
3 ژوئن 2017 ... از ﻫﻤﯿﻦ رو ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ... ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ...
19 ژانويه 2018 ... اصولا کار در استارت آپ ها ریسک ها و سختی های خود را دارد. در صورتی که با ریسک ... پس موفقیت و یا عدم موفقیت محصول نیز به عهده ی شما خواهد بود.
19 آوريل 2018 ... برای شروع استارت آپ خود میخواهید سرمایه زیادی را خرج کنید و امیدوارید که نتیجه مساعد داشته باشد اما تضمینی برای موفقیت هر استارت‌آپی وجود ...
در این نوشتار ۱۰ ریسک کار کردن در استارت آپ ها و تمام کسب و کارهای نوپا معرفی ... هیچگاه به موفقیت نرسد که اگر اینطور شود، سود حاصل از یک کسب و کار شکست ...
پیروز رقابت بازار شوید؛---اگر در رویای کارآفرینی و شروع کسب‌وکاری جدید هستید، اما از خطر کردن می‌ترسید؛ در این مطلب پیشنهاداتی برای‌ شما داریم.
31 مارس 2018 ... سرمایه گذاران در چنین شهرهایی برای ورود به دنیای استارت آپی ریسک نمی ... که موفقیت شهر و فضای استارت آپی در رقابت سالم بین استارت آپ ها می ...

خوش آمدید

بستن