ایرونی

ریسک‌های تازه جریان استارت‌آپی ایران - اقتصاد ایرانی

11 نوامبر 2017 ... اقتصاد ایرانی: استارت آپ ها بحث جذاب کسب وکارهای امروز را تشکیل می دهند. ... به گزارش دنیای اقتصاد، سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها با مفهوم ریسک عجین ... گذار روی سبدی از استارت آپ ها سرمایه گذاری می کند و موفقیت یک یا دو ...
3 ژوئن 2017 ... از ﻫﻤﯿﻦ رو ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ... ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ...

کار در استارت آپ های کوچک چه مزایایی برای مدیران محصول دارد؟ - LinkedIn

19 ژانويه 2018 ... اصولا کار در استارت آپ ها ریسک ها و سختی های خود را دارد. در صورتی که با ریسک ... پس موفقیت و یا عدم موفقیت محصول نیز به عهده ی شما خواهد بود.

ریسک برای موفقیت در استارت آپ - مجله فارسی پرمگ

19 آوريل 2018 ... برای شروع استارت آپ خود میخواهید سرمایه زیادی را خرج کنید و امیدوارید که نتیجه مساعد داشته باشد اما تضمینی برای موفقیت هر استارت‌آپی وجود ...

۱۰ ریسک کار کردن در استارت آپ ها | مجله کسب و کار بازده

در این نوشتار ۱۰ ریسک کار کردن در استارت آپ ها و تمام کسب و کارهای نوپا معرفی ... هیچگاه به موفقیت نرسد که اگر اینطور شود، سود حاصل از یک کسب و کار شکست ...
پیروز رقابت بازار شوید؛---اگر در رویای کارآفرینی و شروع کسب‌وکاری جدید هستید، اما از خطر کردن می‌ترسید؛ در این مطلب پیشنهاداتی برای‌ شما داریم.

کمرنگ شدن فضای استارت آپی و استارت آپ ها در شهرستان ها - مجله زرافه

31 مارس 2018 ... سرمایه گذاران در چنین شهرهایی برای ورود به دنیای استارت آپی ریسک نمی ... که موفقیت شهر و فضای استارت آپی در رقابت سالم بین استارت آپ ها می ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ایرونی

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com