روزه گرفتن دختران 9 ساله ضعیف واجب است یا خیر؟

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۰۸
روزه گرفتن دختران 9 ساله ضعیف واجب است یا خیر؟
روزه گرفتن دختران 9 ساله ضعیف واجب است یا خیر؟
روزه گرفتن دختران 9 ساله ضعیف واجب است یا خیر؟
روزه گرفتن دختران ۹ ساله ضعیف واجب است یا خیر؟ شاکیان ناظم مدرسه به پزشکی قانونی رفتند هشدار به خانواده ها؛ جمع آوری ۱۹۵۰ کیلوگرم موادمخدر در اطراف مدارس گلستان| تصویب ۴۰۰...
روزه گرفتن دختران 9 ساله ضعیف واجب است یا خیر؟

خوش آمدید

بستن