ایرونی

رو گردونه کلیک کن ، جایزه بگیر

بابا خبر | صفحه 12

مدیریت اقتصادی مان غلط است جمشید پژویان اقتصاددان و رییس پیشین شورای رقابت سرتا پای مدیریت … بهار نیوز بهار نیوز بهار نیوز سرتا پای مدیریت اقتصادیمان غلط است مفسدان اقتصادی حقیق...

چرا نجفی باید بماند خبرگزاری بین المللی شفقنا | بابا خبر

کمونیستها هنوز برنامه توسعه داریم , چرا نجفی باید بماند خبرگزاری بین المللی شفقنا , روزنامه قانون سرتا پای مدیریت اقتصادیمان غلط است 0 پای مدیریت اقتصادی مان غلط است جمشید...

منبع: ایرونی

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com