نمودار خط شکسته بارندگی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۲۰
نمودار خط شکسته بارندگی
در این نمودار ها دو محور عمودی وجود دارد که محور عمودی سمت راست میزان بارش بر حسب میلی متر و محور عمودی سمت چپ میزان دما بر حسب درجه سلسیوس را نشان می دهد.
نمودار آب و هوا تهران. نمودار آب و هوا, تهران ... نمودار دما تهران. نمودار دما, تهران ... 89.2, 76.3, 62.2, 51.1. Precipitation / Rainfall (mm), 36, 30, 36, 27, 16, 4, 1, 2, 3, 14, 21, 30 ...
رتبه, مرکز استان, مجموع بارندگی سالیانه به میلیمتر, دوره‌ی آمارگیری. ۱, رشت, ۱۳۵۹٫۰, ۱۹۵۶-۲۰۰۵. ۲, یاسوج, ۸۶۴٫۹, ۱۹۸۷-۲۰۰۵. ۳, ساری, ۷۸۹٫۲, ۱۹۹۹-۲۰۰۵. ۴, ایلام, ۶۱۶٫۰ ...
باید میزان بارندگی تک تک روزهای یک ماه را باهم جمع کنید و سپس برتعداد روزهای ماه ... تمیزی کار و استفاده از خط کش در رسم نمودار خط شکسته می تواند در نتیجه گیری ...
سارا می خواهد نمودار خطّ شکسته ی مربوط به این داده ها را رسم کند. الف( محورهای افقی و عمودی نمودار ... ت( میزان بارندگی یک شهر در هر یک از ماه های سال. ث( فعّالیت های خارج از ...
1ــ میزان بارندگی در شهر رشت طی یک سال در هر ماه به شرح زیر بوده است. ) واحد اندازه ... 2ــ نمودار خطّ شکسته چه چیزی را بهتر از جدول داده ها نشان می دهد؟ 3ــ گرم ترین و ...
ازنمودارخط شکسته برای نشان دادن موضوعاتی که تغییرات داده ها در آن اهمیت دارد استفاده می شودمانند تغییرات قد درچندماه یا چند روز. یا میزان بارندگی در ماههای گذشته.

خوش آمدید

بستن